Werken  image
In 2017 en 2018 zullen de grootste werken die Rijmenam ooit kende, zichtbaar zijn boven de grond. Dit kan vragen opwekken bij inwoners en zelfstandigen. Het gemeentebestuur wil iedereen tijdig informeren zodat eventuele maatregelen kunnen worden getroffen. Het Bonheidense gemeentebestuur en middenstandsvereniging Rijmenam Explosief willen elke inwoner of zelfstandige tijdig inlichten over de stand van zaken. Hiervoor werd een nieuwe website ontwikkeld, www.toekomstrijmenam.be